Firma Eko Bilans Gospodarka Odpadami rozwija aktywność na terenie Warszawy, w zakresie odbierania odpadów, wywozu gruzu, wywozu śmieci i doradztwa w zakresie ochrony środowiska, od 1992 roku. Od początku swojej działalności stawia na solidną obsługę. W swojej ofercie posiadamy także kontenery na gruz i śmieci. Dlatego też coraz więcej klientów korzysta z usług Firmy Eko Bilans.

Zapraszam do przyłączenia się do licznego grona wymagających i zadowolonych stałych klientów!
 • wywóz śmieci Warszawa
 • wywóz gruzu Warszawa
 • wywóz papy odpadowej
 • wywóz wełny mineralnej
 • wywóz eternitu
 • wywóz odpadów pobudowlanych
 • utylizacja odpadów niebezpiecznych
 • odśnieżanie i sprzątanie
Firma Eko Bilans Gospodarka Odpadami rozwija aktywność na terenie Warszawy, w zakresie odbierania odpadów i doradztwa w zakresie ochrony środowiska, od 1992 roku.
Od początku swojej działalności stawia na solidną obsługę.

Dlatego też coraz więcej klientów korzysta z usług Firmy Eko Bilans.

Obecnie działalność prowadzona jest w pełnym zakresie związanym z gospodarką odpadami.

Usługi doradcze z zakresu ochrony środowiska obejmują:
 • opracowywanie informacji i raportów oddziaływania na środowisko
 • prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości do Urzędu Marszałkowskiego
 • opracowywanie operatów wodno prawnych i powietrzno prawnych
 • prowadzenie dokumentacji związanej z przekazywaniem i ewidencją odpadów
 • wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • wyliczanie opłat emisyjnych
 • wyliczanie i obniżanie opłaty produktowej.
Na terenie Warszawy odbieramy natepujące odpady:
 • komunalne - powstające w mieszkaniach, domach i biurach /odbieramy w workach i pojemnikach o pojemnościach 120L, 240L i 1100L
 • gruz w kontenerach typu KP-5
 • papę
 • wełnę mineralną
 • eternit
 • komunalne tzw. "gabaryty" w kontenerach typu KP-7
 • niebezpieczne i przemysłowe.